Skåbu Fjellhotell

Elgland

Elgland

Skåbu befinner seg midt i elgens rike. Gjennom Skåbu går Europas største elgtrekk hvert eneste år.Elgland strekker seg fra Kittilbu Utmarksmuseum i sør gjennom Espedalen og Skåbu inn til Glittersjå i Murudalen.

Litt sør for Skåbu, ble det i 2014 gjort funn av brente elgbein. Dateringen viste at elgen levde for ca. 10.000 år siden, og dette er hittil Norges historiens eldste funn av elg sammen med spor av mennesker.
Ved elgtrekket om våren kan opptil 6-700 elg trekke gjennom Skåbu på vei til sommerbeite. 

 

Nettside: http://www.elgland.no

nb_NONorsk bokmål