Skåbu Fjellhotell

Kulturstien, Skåbu – Skåbubaklia

Dalsbroen er en nesten 100 år gammel hengebro som binder Skåbu og Skåbubaklia over Vinstra elven. Den er endel av den gamle ferdselsåren mellom Skåbu og Baklia. Det var en bro der før den som er der nå ble bygget, men den ble ødelagt av den store vårflommen i 1925 (flommen er den største som er registrert i Skåbu med en vannmengde på 381 kubikkmeter i sekundet). Broen ble bygget opp igjen i 1933 av Kraftselskapet. Som en alternativ løsning i perioden mellom 1925 og 1933 strakk kraftselskapet en vaier over elven, og her måtte skolebarna fire seg over i en kasse for å komme seg til skolen i Skåbu. Med den enorme vannmengden som passerte under vårflommen i 1927, kan man forestille seg hvilken risiko det medførte barna å komme seg på skolen. Tilslutt satte foreldrene foten ned og nektet å sende barna sine over elven på løpestrengen, og da ble det bestemt at læreren skulle komme og undervise barna i Baklia.

Den gamle ferdselsvegen mellom Skåbu og Skåbubaklia er over 300 år gammel og var eneste ferdselsvei mellom Skåbu og baklia fra 1700 tallet og frem til 1954 da ny bilvei ble bygget.

Kulturminnegruppen og reiselivsnæringen har satt i stand den gamle kulturstien og ønsker at alle som går denne hyggelige kulturvegen skal ha mulighet til å forstå hvordan det var å leve langs denne ferdselsåren, hvem som bodde her og hvordan de hadde det.

 

Legg igjen en beskjed

nb_NONorsk bokmål